Mer nemme Avschied

. Mer nemme Avschied   Der Volker Klinkenberg „Commander“ hätt uns verlooße. Üvver sechzig Johr stundt hä met uns op der Bühn öm Spaß un Freud ze brenge, dovun 15 Johr als Kommandant. Mir verliere mem Volker nit nor ne humorvolle, nä, och ne hätzensgode Minsch. Hä weed en unser Erinnerung immer ne besondere Platz ennemme. Ganz höösch e letz Alaaf för Ding Reserve   der Alois Wassong                               et Dr. Rita Bresgen (Formationsführer)                               (stellv. Formationsführer)

kompletter Beitrag